a.

《王冠》造型金幣:HK$798
   
   

b.

《啤酒杯》造型金幣:HK$798
   
 

c.

《桌球》造型金幣:HK$798
   
 
請注意︰
 • 以上產品皆不設免費送遞服務。
 • 以上產品皆為預售階段,交貨期預料要待至6月,並有待鑄幣廠最終確定。
 •  

   
   

  Y0523

   

   Copyright © International Coins (HK) Ltd. All rights reserved.